วิธีการแปลงจาก InputStream เป็น String

โดยปกติแล้วเวลาดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตผ่านทาง HttpClient ผลลัพธ์ที่ได้ จะได้เป็น InputStream แต่ในทางปฏิบัติเราต้องการ String เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เช่นการแปลงเป็น JSONObject

วิธีที่หนึ่ง ใช้ BufferReader อ่านมาทีละบรรทัดแล้วเชื่อมกัน

  public static String convertStreamToString(InputStream is) {
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
 
    String line = null;
    try {
      while ((line = reader.readLine()) != null) {
        sb.append(line + "\n");
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      try {
        is.close();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    return sb.toString();
  }

ข้อเสียของวิธีแรกคือจะมีการขึ้นบรรทัดใหม่ ณ ตัวสุดท้ายของ String เสมอ
(แก้ได้โดยการตัดตัวอักษรตัวสุดท้ายทิ้ง)

อีกวิธีหนึ่งซึ่งได้ผลลัพธ์ถูกต้องกว่าคือการใช้ ByteArrayOutputStream เข้าช่วย โดยการอ่านข้อมูลมาใส่ buffer แล้วเติมลงใน BAOS จากนั้นจึงสร้าง String ขึ้นมาจาก ByteArray ดังกล่าว

  public static String convertStreamToString(InputStream is) throws IOException
  {
    ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
    byte[] buffer = new byte[2048];
    int length = 0;
    while ((length = is.read(buffer)) != -1) {
      baos.write(buffer, 0, length);
    }
    return new String(baos.toByteArray());
  }
Facebooktwittermailby feather
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Android, Java, Programming คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น